Start voorbereidende werkzaamheden De KIamp

Vanaf dinsdag 13 juni start aannemersbedrijf Oosterhuis BV uit Nijeveen met de voorbereidende werkzaamheden voor het toekomstig buurtschap De Klamp.

Na Techum, Goutum Súd (Jabikswoude) en Wiarda wordt De Klamp het 4e buurtschap in De Zuidlanden. Naar verwachting gaan de kavels van dit buurtschap eind 2017 begin 2018 in verkoop.

De werkzaamheden bestaan uit het graven van de toekomstige wegen en hierop aanbrengen van een voorbelasting. Ook wordt de watergang langs It Uleboerd en de Buorkerij (watergang oostkant van Techum) verbreed met ca. 2 m. De verbreding heeft te maken met de uitvoering van het peilbesluit De Zuidlanden.